logo

Участниците в програма „Млад икономист“ научиха повече за личните финанси

На 23 май се проведе второто занятие с участниците от обучителна програма „Млад икономист – втори поток“. То се състоя онлайн и в него участват 30 младежи от Пловдив и региона, които след преминаване през всички планирани модули ще получат удостоверение. Темата този път бе „Лични финанси“, а  младите хора се запознаха по-подробно с понятията „приход и разход“, „баланс“ и „месечен бюджет“. Екипът цели чрез програмата да изгради финансова грамотност у младежите, като представя информацията по лесен и разбираем начин чрез методите на неформалното образование.

Обучителната програма „Млад икономист“ е част от дейността „Умения на младите хора в новото време“, която се изпълнява по проект „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие“, реализиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.