logo

Образователен форум „Извън формата: Въздействай в Новото време“ бе емоционален и преживелищен

Част от младежките работници на центъра представиха за първи път наръчника по програмата за дигитално-медийна грамотност „Младите (въз)действат“ – какви са неговите образователни цели, философия и принципи на методика. Това се случи по време на петото издание на Образователен форум „Извън формата: Въздействай в Новото време“. Събитието се проведе на 5 юни и в него се включиха директори на училища и детски градини, педагози, педагогически съветници и всички с обща мисия в образованието и работа с деца и младежи. Наръчникът включва 13 актуални теми, свързани с уменията и компетентностите, които трябва да притежават младите хора в 21-ви век. Вземайки активно участие в основната дейност, а именно „Светът – платно на нашето въображение“, гостите на събитието се запознаха с това как сами да използват наръчника чрез метода на неформалното образование.

Психотерапевтът Иван Павлов даде възможност на всеки от участниците да преживее реалността на образователния процес през очите на родител, учител или ученик чрез използването на преживелищен метод. Целта на неговата семинарна част беше да предостави различни перспективи за работата с деца и младежи в училищна среда. В хода на обучението участниците се потопиха в реална ситуация, която постави множество въпроси относно йерархията в образователния процес и проблемите между различните възрастови и социални групи. На присъстващите стана ясно, че освен видимите факти, тяхната работа предполага и разбиране на невидимото. Противно на общоприетите правила за работа с деца и младежи, участниците стигнаха до извода, че залагането на прекомерна грижа към децата като самоцел нанася повече вреда върху тяхното развитие и провокира желание те да се противопоставят на заобикалящите ги авторитети.

Събитието протече по вълнуващ начин за участниците, тъй като никой не остана безразличен. И обратно на очакванията им, че предстоят часове на лекции, форумът бе изцяло преживелищен, изпълнен с много емоции и оставаш отпечатък върху всеки присъствал.

Образователен форум „Извън формата: Въздействай в Новото време“ се провежда като част от дейностите по проект „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие" по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.