logo

Мотивационни срещи и представяне на интерактивни методи проведоха младежките работници и медиатори в Национална художествена гимназия и СУ „Св. Климент Охридски“

На 8 юни се проведоха няколко дейности с младежи от Национална художествена гимназия и СУ „Св. Климент Охридски“ в град Пловдив. За да придобият представа за начина на обучение и представяне на информация в центъра, екипът бе избрал различни неформални методи, чрез които да демонстрира естеството на своята работа. Това  се случи под формата на интерактивни игри, които показаха на учениците, че младежкият център е място, на което те могат спокойно да бъдат себе си, където могат да намерят нови приятелства, да общуват и да се забавляват, докато научават нови неща не като слушат лекции, а преживявайки и дискутирайки темите.

Отново по интерактивен начин бяха представени и планираните за лятото дейности по проекта, в които младите хора могат да се включат. Те включват както дългосрочни обучителни програми, така и еднократни дейности.

Мотивационните срещи в училищата се реализират по проект „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие" по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.