logo

Проведе се образователна дейност с деца в Биоградинката на „Младежки център Пловдив“

На 8 юни в образователната Биоградинка на ОП ,Младежки център Пловдив" се проведе дейност с 18 първокласници от пловдивското училище СУ ,,Свети Патриарх Евтимий". Събитието включваше интерактивни игри, свързани с работата в екип, креативното мислене и чувството за споделеност. Първолаците имаха възможността да разгледат отблизо Биоградинката и да научат повече за билките, посадени в нея. Освен това те влязоха в ролята на изследователи за един ден и се докоснаха до интересен опит за деца, който запали искрата на интереса им към науката.

Образователната среща се реализира по проект „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие" по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.