logo

Как да превърнем една идея в младежки проект?

Креативност, иновации и младежки ентусиазъм се завихриха за пореден път в Биоградинката на ОП „Младежки център Пловдив“ на 16 юни по време на събитието „Как да превърнем една идея в младежки проект?“.

Участниците преминаха през цялостния процес по развитие и реализация на една идея. Коментираха трудностите, пред които могат да са изправени, и начините, чрез които те да бъдат преодолени. В резултат на груповите неформални дейности се създадоха уникални проекти със социална значимост.

Младежите дискутираха какво е необходимо на една идея да бъде иновативна и устойчива. Това, от своя страна, ги подготви за участието им във втория етап от конкурса за младежки инициативи, който след броени часове ще стартира набирането на кандидатури.

Дейността се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.