logo

Нашите медиатори творят с децата от квартал „Столипиново“

Част от екипа на Общинско предприятие „Младежки център Пловдив” се включи в събитието „Празник на споделените таланти“ в пловдивския квартал Столипиново, който се проведе на 19 юни тази година. Инициативата бе организирана за и съвместно с жители от квартала, които принадлежат на различни възрастови, етнически и религиозни групи. Медиаторите на центъра представиха работилница, свързана с добродетелите, криещи се в сърцата както на малките, така и на вече порасналите деца. Прожектираха се кратки приказни анимации, свързани с основните добродетели. Участниците имаха възможността собственоръчно да изработят малки подаръчета с послания, които могат да подарят на своите любими хора. Програмата на деня включваше различни дейности като: архитектурна работилница, дърводелство, готварство, танци и други.

Организатори на събитието бяха „Детска архитектурна работилница”, „АТД Четвърти свят - Заедно за достоен живот” и Сдружение „Открити пространства“.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.