logo

Младежите от Професионална гимназия по облекло участваха в дейности на центъра

Младежките работници проведоха срещи с учениците от Професионална гимназия по облекло в град Пловдив. Чрез прилагането на интерактивни методи те бяха запознати с дейностите на центъра и предстоящите образователни програми и събития, които екипа организира за летните месеци, както и възможностите да се включат в тях. По време на дейността бяха представени и различни упражнения и игри свързани с емоциите и работата в екип, така че младите хора сами да преживеят и усетят силата на неформалното обучение.

Дейността се реализира по проект „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие“, реализиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.