logo

Младежки център Пловдив организира среща с педагогическите съветници и училищни психолози от град Пловдив и региона

На 23 юни се състоя среща с педагогическите съветници и училищни психолози от град Пловдив и региона (Перущица и Кричим). Събитието бе проведено по метода „Световно кафене” с цел проучване на потребностите и нуждите на участниците, отнасящи се до професионалния им профил. Те споделиха необходимостта от провеждане на регулярни срещи със свои колеги, с които да осъществяват контакт, да обменят опит и добри практики и да реализират устойчиви механизми на взаимодействие. Коментираха се предложения за теми на обучения, насочени към професионалното им развитие и справянето им с различни казуси и предизвикателства.

По време на събитието бяха представени дейностите на центъра и се очерта визията за сътрудничество и съвместна работа между педагогическите съветници и училищни психолози, явяващи се мост между младежи, преподаватели и родители, и Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“. Планира се провеждането на следваща среща още със започването на учебната година през месец септември.

Дейността се реализира по проект „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие“, реализиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.