logo

Усмихнатите деца от квартал „Запад“ в Перущица се включиха в дейностите на Младежки център Пловдив

Медиаторите на ОП „Младежки център Пловдив” отново бяха на гости на град Перущица. Те представиха своя начин на работа, а именно неформалното образование. Децата и младежите от квартал „Запад“ научиха кои са основните емоции, влязоха в различни роли и се включиха в интерактивни игри, развиващи екипната работа и концентрацията. Срещата бе организирана, съвместно със здравния медиатор на община Перущица – Мелек Митева и се проведе на 28 юни (понеделник).

Обученията и работата в региона се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.