logo

Благотворителни кампании

Всяка година ОП "Младежки център Пловдив" организира Коледени и Великденски благотворителни базари под наслов "От деца за деца", в които участие взимат над 20 пловдивски училища, организации и свободни творци. Целта е всеки да подкрепи определена кауза, а на последния проведен базар участниците успяхя да съберат сума в размер на 5490 лв в подкрепа на деца и младежи в риск. Центърът е организатор и домакин на множество футболни турнири и спортни събития с благотворителна цел. Една от основните ни задачи е да научим децата и младите хора да бъдат съпричастни и да се обединяват в общи каузи.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.