logo

Работилници по дизайн мислене

За първи път в Пловдив деца от 6 до 12 години и родители имат възможността да се запознаят с иновативния метод „Дизайн мислене“. Инициатор на въвеждането му в града е ОП „Младежки център Пловдив“, а системата, с която малчуганите развиват умения и способности, е Red Paper Plane.

Заниманията, в които са въвлечени децата и родители, са творчески проекти - „мисии“, базирани на професия, като всяка мисия се реализира в 5 последователни работилници. Целта на дизайн мисиите е да се развиват у подрастващите уменията на 21-ви век- работа в екип, решаване на проблеми, креативност, емпатия, увереност, търпение, концентрация, експериментиране.Чрез тази програма се ангажира вниманието не само на децата, но и на техните родители, които активно участват в процеса.

Заниманията по дизайн мислене Red Paper Plane се провеждат всяка събота от 11.00 часа до 12.30 часа в сградата на Младежки център Пловдив, Гребна база, а записването се осъществява на тел. 0898 394219.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.