logo

Обучения за родители и педагози

Дисциплината и съдействието при децата 

Повечето родители и учители са възпитани в модела поощрение на доброто и приемливо поведение и порицаване или наказване на лошото и нежелано поведение. Затова стремежът да се възпитават децата с разбиране, емпатия и взаимно съдействие включва и усилието за преодоляване на този модел. Как да се справим с него? Отговорът на този въпрос ще потърсим в Младежки център Пловдив заедно с гост-лектора Емилия Илиева- Крайнова.

 

Агресията при децата като покана за среща

В „Младежки център Пловдив“ ще се проведе лекция на тема "Агресията при децата като покана за среща” с гост-лектор Емилия Илиева- Крайнова. Лекцията е предназначена за родители, учители и възпитатели и ще представи подхода на емпатията при справяне с конфликтни ситуации между деца и ще разгледа реални примери за нейното прилагане.


Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.