logo

Младежки форум

Младежки форум "Истина или предизвикателство" е събитие на Младежки център Пловдив, насочено към разширяване на кръгозора на младите,  усъвършенстването им като личности и даващо нови знания и умения. В рамките на няколко поредни дни, младежи от цялата страна се включват в различни дейности, за да научат истини за стереотипите, предразсъдъците, дискриминацията, общуването, партньорствата, екипната работа, безопасното сърфиране в интернет. Те са предизвикани от най-добрите професионалисти в България да мислят извън кутията, да създават идеи и проекти и да ги презентират успешно.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.