logo

Образователен форум

Екипът на Общинско Предприятие „Младежки център Пловдив“ организира за всички образователни институции на територията на града и региона форуми с различна тематика. Събитията са насочени към представяне на иновативни подходи и методи за активно включване и ангажиране в обучителния процес.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.