logo

Програма "Киберскаут"

 Проблемите във виртуалното пространство и онлайн общуване се задълбочават с всяка изминала година. Именно затова екипът на ОП „Младежки център Пловдив” премина през специално обучение на Националния център за безопасен интернет.  Основната цел на програмата „Киберскаут“ е да запознае децата и техните учители с рисковете в интернет, като използва метода „връстници обучават връстници“. Ученици от 5ти клас преминават през двудневни обучения за онлайн безопасност и предават натрупаните знания на свои връстници в ролята си на киберскаути. Те се противопоставят на рисковете във виртуалното пространство, които са  технически проблеми (вируси), онлайн тормоз, непознати в мрежата и педофилия. Успешно преминалите през обучението киберскаути получават сертификат. След това имат възможността да участват в състезание с обучените ученици от други населени места и училища, както и в подготвяне и провеждане на  публични дейности, насочени към връстници. 

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.