logo

Наръчник по програма за дигитално-медийна грамотност „Младите (въз)действат“

Благодарение на работата ни като младежки работници знаем колко важно е да бъде дадено пространство на младите хора за изява, творчество, споделеност. По този начин те имат възможността да се докоснат до магията на „действието“, влагайки свой собствен почерк и оставяйки трайна следа след себе си. Това е началният тласък, който е необходим на всеки от тях, за да започне изграждането си като личност, да осъзнае мястото и ролята си в заобикалящия го свят и да се превърне в активен гражданин.

ДЕЙСТВИЕТО обаче прераства във ВЪЗДЕЙСТВИЕ - към средата, обществото, личността. Няма нищо по-зареждащо и обогатяващо от това да видиш как един млад човек започва да реализира своите идеи, да изразява свободно позицията си, да участва активно в училищния или студентския живот, да преобразява своето населено място. Това ни вдъхнови да изготвим образователни материали, с интерактивни дейности, с които да ги мотивираме да развиват себе си и да променят своята среда към по-добро.

Първите стъпки към осъществяване на тази мисия са разработването на програмата „Младите (въз)действат“ и публикуването на този наръчник. 

В периода от юли 2020 г. до момента се проведоха няколко срещи във връзка със съставянето на цялостна програма по дигитално-медийна грамотност. В нейното реализиране взеха участие представители на Национална мрежа на младежките центрове - Младежки център - Враца, Младежки център - Добрич и Международен младежки център Стара Загора, както и партньорите ни от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и норвежката организация Norsensus Mediaforum. След направено проучване сред младите хора бяха изведени няколко теми, от които те се вълнуват. На база на това бяха разработени неформални дейности, представени в 13 занятия. Те са включени в настоящия наръчник, който може да се ползва от широк спектър заинтересовани лица в сферата на образованието и социалните дейности. 

Програмата се осъществява по проект BGLD-1.003 – 0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014- 2021 г.

ТУК МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ ОНЛАЙН ФОРМАТА НА НАРЪЧНИКА, КАКТО И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО: 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.