logo

Събития на центъра

Усмихнатите деца от квартал „Запад“ в Перущица се включиха в дейностите на Младежки център Пловдив

Усмихнатите деца от квартал „Запад“ в Перущица се включиха в дейностите на Младежки център Пловдив

28-06-2021
Медиаторите на ОП „Младежки център Пловдив” отново бяха на гости на град Перущица. Те представиха своя начин на работа, а именно неформалното образование. Децата и младежите от квартал „Запад“ научиха кои са основните емоции, влязоха в различни роли и се включиха в интерактивни игри, развиващи екипната работа и концентрацията. Срещата бе организирана, съвместно със здравния...
Прочети повече »
Среща на екипа с учениците от СУ „Димитър Матевски“ в град Пловдив

Среща на екипа с учениците от СУ „Димитър Матевски“ в град Пловдив

25-06-2021
Част от екипа на центъра проведе срещи на 15 и 25 юни с ученици от СУ „Димитър Матевски“, град Пловдив. Учениците бяха запознати с дейностите на центъра и предстоящите образователни програми и събития, които младежките работници и медиатори организират за летните месеци, както и възможностите да се включат в тях. Бяха проведени и различни елементи от дейности на екипа свързани с емоции...
Прочети повече »
Младежки център Пловдив организира среща с педагогическите съветници и училищни психолози от град Пловдив и региона

Младежки център Пловдив организира среща с педагогическите съветници и училищни психолози от град Пловдив и региона

23-06-2021
На 23 юни се състоя среща с педагогическите съветници и училищни психолози от град Пловдив и региона (Перущица и Кричим). Събитието бе проведено по метода „Световно кафене” с цел проучване на потребностите и нуждите на участниците, отнасящи се до професионалния им профил. Те споделиха необходимостта от провеждане на регулярни срещи със свои колеги, с които да осъществяват контакт, да о...
Прочети повече »
Младежите от Професионална гимназия по облекло участваха в дейности на центъра

Младежите от Професионална гимназия по облекло участваха в дейности на центъра

21-06-2021
Младежките работници проведоха срещи с учениците от Професионална гимназия по облекло в град Пловдив. Чрез прилагането на интерактивни методи те бяха запознати с дейностите на центъра и предстоящите образователни програми и събития, които екипа организира за летните месеци, както и възможностите да се включат в тях. По време на дейността бяха представени и различни упражнения и игри свързани с емо...
Прочети повече »
Нашите медиатори творят с децата от квартал „Столипиново“

Нашите медиатори творят с децата от квартал „Столипиново“

19-06-2021
Част от екипа на Общинско предприятие „Младежки център Пловдив” се включи в събитието „Празник на споделените таланти“ в пловдивския квартал Столипиново, който се проведе на 19 юни тази година. Инициативата бе организирана за и съвместно с жители от квартала, които принадлежат на различни възрастови, етнически и религиозни групи. Медиаторите на центъра представиха работилни...
Прочети повече »
Как да превърнем една идея в младежки проект?

Как да превърнем една идея в младежки проект?

17-06-2021
Креативност, иновации и младежки ентусиазъм се завихриха за пореден път в Биоградинката на ОП „Младежки център Пловдив“ на 16 юни по време на събитието „Как да превърнем една идея в младежки проект?“. Участниците преминаха през цялостния процес по развитие и реализация на една идея. Коментираха трудностите, пред които могат да са изправени, и начините, чрез които те да бъд...
Прочети повече »
„Същност и значение на спестяването и инвестирането“ бе темата на третото занятие за младежите, участващи в обучителна програма „Млад икономист“2

„Същност и значение на спестяването и инвестирането“ бе темата на третото занятие за младежите, участващи в обучителна програма „Млад икономист“2

13-06-2021
Сериозните икономически термини „спестяване“ и „инвестиране“ бяха представени на достъпен и разбираем език чрез включването на неформални методи. Младите хора, които участват в обучителната програма научиха, че тези два термина са свързани и последователни процеса и са ключ към по-бързото сбъдване на поставените цели и мечти. В дейностите по програмата винаги има включена ...
Прочети повече »
Младежи се включиха в представяне на Импровизационен театър

Младежи се включиха в представяне на Импровизационен театър

10-06-2021
На 10 юни група импроентусиасти от различни краища на света демонстрираха пред младежи от Пловдив основни същностни характеристики на импровизационния театър – приложение, роля и значение на комуникацията, социалните контакти и обществените процеси. Участниците преминаха през поредица от упражнения, насочени към способността за влизане в роля, изразяване на емоции, използване на невербалната...
Прочети повече »
Мотивационни срещи и представяне на интерактивни методи проведоха младежките работници и медиатори в Национална художествена  гимназия и СУ „Св. Климент Охридски“

Мотивационни срещи и представяне на интерактивни методи проведоха младежките работници и медиатори в Национална художествена гимназия и СУ „Св. Климент Охридски“

08-06-2021
На 8 юни се проведоха няколко дейности с младежи от Национална художествена гимназия и СУ „Св. Климент Охридски“ в град Пловдив. За да придобият представа за начина на обучение и представяне на информация в центъра, екипът бе избрал различни неформални методи, чрез които да демонстрира естеството на своята работа. Това  се случи под формата на интерактивни игри, които показаха на ...
Прочети повече »
Проведе се образователна дейност с деца в Биоградинката на „Младежки център Пловдив“

Проведе се образователна дейност с деца в Биоградинката на „Младежки център Пловдив“

08-06-2021
На 8 юни в образователната Биоградинка на ОП ,Младежки център Пловдив" се проведе дейност с 18 първокласници от пловдивското училище СУ ,,Свети Патриарх Евтимий". Събитието включваше интерактивни игри, свързани с работата в екип, креативното мислене и чувството за споделеност. Първолаците имаха възможността да разгледат отблизо Биоградинката и да научат повече за билките, посадени в нея. Освен тов...
Прочети повече »

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.