Младежки инициативи

ОП „Младежки център Пловдив“ ще подкрепи осъществяването на 40 младежки инициативи. За целта е създаден конкурс, който цели да стимулира младежите от град Пловдив и населените места в региона да предложат и реализират събития и инициативи с обществена и социална значимост по теми, свързани с: човешки права, активно гражданство, приобщаване, развиване на образователни, културни, иновативни пространства и дейности, интегриране и подпомагане на деца и младежи от уязвими групи.  Идеята на конкурса е мотивация на младите хора към активно действие по актуалните теми, провокиращи обществения интерес и осигуряване на трайна социална промяна. Одобрените предложения са финансирани по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“.

💎 Имаш идея. Имаш много яка идея. Имаш супер яка вдъхновяваща идея. Искаш ли да я споделиш с нас и заедно да я сбъднем, като зарадваме още твои връстници, които ще ѝ се изкефят?
 
🎯 Ние от ОП „Младежки център Пловдив“ отваряме нов етап в конкурса за младежки инициативи. С него целим да стимулираме младежите от град Пловдив и населените места в региона да предложат и реализират събития и инициативи с обществена и социална значимост.
 
Кой може да кандидатства?
- физически лица от 15 до 29 г. от гр. Пловдив и населените места в региона;
- неформална група младежи;
- ученически съвети;
- творци;
- младежки клубове.
 
Кой не може да кандидатства?
- НПО;
- Детски градини, училища, университети и други образователни структури;
- Общински структури.
 
✨ Процедура по кандидатстване и оценяване:
Необходими документи:
- Попълнен формуляр за кандидатстване (празна бланка може да изтеглите от тук.
- Автобиография/творческо портфолио/ представяне на кандидата/екипа
- (по желание) Графични и видео материали, представящи младежката инициатива - визуализации, снимки и др. 
 
📚 Пълният пакет документи се изпраща на имейл: youth.centre.plovdiv@gmail.com, като озаглавите имейла „Конкурс за младежки инициативи“.
✅ В 10-дневен срок от получаване на пакета с документи ще бъде проведено събеседване с кандидата и инициативата му ще бъде оценена. При резултат от минимум 80 точки (от 90 т.) инициативата се счита за одобрена, след което ще премине към етап на организиране и реализация.

Материалите за инициативите се осигуряват от Община Пловдив.
 
✨Нужно е кандидатите да осъществят сами дейности по популяризиране, реклама и привличане на участници в одобрените инициативи. ОП "Младежки център Пловдив" съдейства и подпомага за популяризирането, но не носи отговорност за осигуряване на участници.
 
👉🏻 Одобрените предложения ще бъдат финансирани по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г

Новини

Младежка инициатива „Развитие на човечеството“

03-08-2021

По случай Световния ден на човечеството ще се реализира следващата младежка и...

Прочети повече»

Младежка инициатива „Огнено-театрален спектакъл“

12-08-2021

На 12ти август се състоя поредната младежка инициатива одобрена в конкурса ор...

Прочети повече»

Младежка инициатива: „Ръка за ръка с природата“

18-08-2021

Дейностите ще се проведат в два поредни дни. Ден 1 /18 август/: Малките ни от...

Прочети повече»

Младежка инициатива „Рошавата четка“

25-09-2021

„Рошавата четка“ е работилница по upcycling на открито, събрала в...

Прочети повече»

Авторски мюзикъл „Малката кибритопродавачка“ – младежка инициатива

17-12-2021

В навечерието на най-светлите празници арт-формация ART CREW представи премие...

Прочети повече»

Младежка инициатива "Курс по творческо писане"

19-01-2022

Продължаваме да ви разказваме за вдъхновяващите младежки инициативи, които р...

Прочети повече»

Официално награждаване на участниците в онлайн обучителната програма „Млад стажант 3: Младите (въз)действат“

14-01-2022

С нестихващ интерес и кипяща активност премина онлайн обучителната програма...

Прочети повече»

Старт на Клуба на икономиста - младежка инициатива

07-03-2022

Старт на Клуба на икономиста - младежка инициатива, организирана от уча...

Прочети повече»

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.