Анкетно проучване

Старт на АНКЕТНОТО НИ ПРОУЧВАНЕ, в което ВИЕ сте в главната роля!
 
Защо го правим?
Знаете, че събитията в Младежки център Пловдив винаги са планирани според интересите и темите, които вълнуват един млад човек. Затова отново питаме вас - младежи на възраст 15-29 години!
 
Как да се включите?
Като попълните анкетното проучване с клик на следния линк: https://forms.gle/BSFc4VskSqTMPKof6
 
Какво предстои след това?
На база на проучването ще разработим предстоящи обучителни програми и работилници, в които може да участвате и да надградите не само знанията и умения, които желаете, а и скритите си супер сили, за които дори не подозирате!
 
Дейностите се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.