Новини

Работна среща на образователните ромски медиатори от НММЦ

Работна среща на образователните ромски медиатори от НММЦ

26-11-2021
На 26-ти ноември ще се проведе работна среща между образователните ромски медиатори, част от екипите в Националната мрежа на младежките центрове(НММЦ). Целите им са обмяна на опит в работата с уязвими групи и генериране на идеи за бъдещи съвместни дейности. Съвсем скоро ще се състои първото събитие част от  поредица насочена към деца и младежи от ромски произход.  Дейността е част от...
Прочети повече »
Конкурс за назначаване на Образователен ромски медиатор по проект „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие“

Конкурс за назначаване на Образователен ромски медиатор по проект „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие“

15-11-2021
Документи за участие в конкурс за назначаване на Образователен ромски медиатор по проект „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие“ може да изтеглите от тук: https://youthcentre.plovdiv.bg/bg/liubopitno/konkursi#.YZT7QdBBxPY 
Прочети повече »
Второ занятие от програмата "Млад изследовател"

Второ занятие от програмата "Млад изследовател"

14-11-2021
На 14 ноември се проведе второто занятие от обучителната програма „Млад изследовател“, на което участниците бяха запознати с ловните птици и бозайници, обитаващи река Марица. Tемата за значението на лова и ловните стопанства и ролята им за опазване на дивата природата също бе разгледана. Даде се отговор и на въпросът дали ловци и еколози могат да работят заедно. Занятията от програм...
Прочети повече »
Трето занятие от програмата "Млад стажант 3: Младите (въз)Действат"

Трето занятие от програмата "Млад стажант 3: Младите (въз)Действат"

13-11-2021
Изкуството и екологията бяха водещите теми по време на третото занятие от обучителната програма „Млад стажант 3: Младите (въз)действат“. Участниците отново работеха по общностните си проблеми, като този път създадоха обща история, свързана с тях. По този начин, чрез своето въображение, те се опитаха да намерят решения на поставения проблем. Заедно с това изчислиха своя екологичен о...
Прочети повече »
Второ занятие на програмата  "Млад икономист 3"

Второ занятие на програмата "Млад икономист 3"

07-11-2021
На 7 ноември младите икономисти поставиха основи на темата „Лични финанси“. С помощта на интерактивна игра се запознаха с основните понятия в икономиката и финансите. Коментираха какво е „бюджет“, „пари“, „цена“, „доход“. Проследиха функционирането на пазара и ролята на отделните икономически субекти в него. Дискусията продължи с пост...
Прочети повече »
Старт на обучителна пограма "Млад стажант 3: Младите (въз)Действат"

Старт на обучителна пограма "Млад стажант 3: Младите (въз)Действат"

30-10-2021
Краят на месец октомври постави началото на третото издание на обучителната програма „Млад стажант 3: Младите (въз)действат“ и третата група стажанти в ОП „Младежки център Пловдив“. В рамките на следващите три месеца те ще преминат през поредица от обучения, посветени на въздействието на младия човек върху заобикалящата го среда и търсенето на решения за различни общност...
Прочети повече »
ОП "Младежки център Пловдив" в с. Динк

ОП "Младежки център Пловдив" в с. Динк

27-10-2021
На 27 октомври част от образователния екип на ОП „Младежки център Пловдив“ посети НЧ „Отец Паисий“ в село Динк и проведе неформална дейност с деца. Участниците се включиха с огромен интерес и желание във всяка от представените игри и дискусии. Пресъздадоха и разпознаха основните емоции, влизайки в роля, запознаха се с различни начини за опазване на околната среда и си от...
Прочети повече »
Старт на третото издание на обучителната програма "Млад икономист"

Старт на третото издание на обучителната програма "Млад икономист"

24-10-2021
Началото на третото издание на обучителната програма „Млад икономист“ за пореден път събра младежи от град Пловдив и региона, които да се впуснат в необятните светове на икономиката и финансите и да подобрят финансовата си грамотност.  Първото занятие от програмата даде възможност на участниците да се опознаят помежду си и да открият своите общи интереси. Те представиха очакван...
Прочети повече »
"Философски диалог"

"Философски диалог"

23-10-2021
Началото на третото издание на обучителната програма „Млад икономист“ за пореден път събра младежи от град Пловдив и региона, които да се впуснат в необятните светове на икономиката и финансите и да подобрят финансовата си грамотност. Първото занятие от програмата даде възможност на участниците да се опознаят помежду си и да открият своите общи интереси. Те представиха очакванията с...
Прочети повече »
Заседания на "Младежки съвет Пловдив" през октомври

Заседания на "Младежки съвет Пловдив" през октомври

17-10-2021
След вълнуващите избори за нов Управителен съвет, Младежки съвет Пловдив стартира новия си мандат с множество идеи и планирани дейности. По време на официалните заседания през месец октомври се актуализираха работните групи в съвета, отговарящи за организираните събития и инициативи, социалните мрежи и рекламата. Обсъждаха се идеи по повод отбелязването на Международния ден на усмивката, Деня...
Прочети повече »

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.