Международен младежки обмен в Брага, Португалия

Изминалата седмица беше много цветна и вълнуваща за екипа на Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ и одобрените кандидати за обмена ни в Брага, Португалия. 🇵🇹
✨ В периода от 1️⃣8️⃣ до 2️⃣2️⃣ април екипът ни заедно с 10 младежи посети Младежки център „Инвест Брага“ Centro de Juventude de Braga - Pousada de Juventude в Португалия, като основните цели бяха установяване на партньорство между двата центъра и обмяна на добри практики и идеи. 💬
🤝🏻 Участвахме в срещи с представители на местната власт, отговорни за разработването и изпълнението на младежките политики в града. Осъществихме и обмен с местни младежки обединения и организации, работещи с теми като предприемачество, неформално образование, социални иновации, мениджмънт и други. 📝
💡 Обменът повиши знанията, уменията и мотивацията на младежите и образователния ни екип. Участниците се върнаха вдъхновени и заредени с нови идеи, които да предадат на своите връстници. 🔜
👥 Заедно обсъдихме и съвместни инициативи, целящи засилване на иновативни решения за социално въздействие към устойчиво и приобщаващо развитие. Радостни сме да споделим, че скоро ни предстои подписване на меморандум за сътрудничество между двата центъра.✒
🙏🏻 Отправяме специални благодарности на домакините ни Педро Суарес Pedro Couto Soares - директор, Марта Коста Marta Costa - младежки работник и на целия им невероятен екип.
🔎 Младежкият обмен в Брага, Португалия се реализира като част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.