Международен младежки фестивал

В периода 3-6 юни 2022 Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ организира Международен младежки фестивал. Събитието ще е едно своеобразно празненство както на младите хора, така и на тези работещи с и за тях. Във фестивала може да се включат представители на младежки центрове и организации на национално и международно ниво. По време на 4-дневното събитие участниците ще имат възможността да представят и промотират своята работа.
 
Основната цел на фестивала е двукомпонентна: от една страна младите хора да се ангажират в неформални дейности по актуални за тях теми, а от друга - да се предостави пространство за организациите да развиват и надграждат своите работни практики и концепция и да вървят по линия на консолидиране на усилията си за младежка работа.
Необятната тема за младежката работа винаги ще е на дневен ред. Това стана ясно и по време на Третата Европейска конвенция за младежка работа. В изготвената декларация, която е резултат от най-мащабното за последното десетилетие събитие в сферата на младежката работа, са предложени няколко приоритетни области. Сред тях откриваме именно търсенето на обща посока за практиците в младежката работа. С цел да се обединят усилията на работещите с млади хора, да се създаде среда, в която те да споделят, да развиват, да надграждат и да обогатяват своите практически знания, образователният екип на „Младежки център Пловдив“ ще трансформира успешната си инициатива от 2017 година в младежки фестивал.
 
Всички заинтересовани да се включат в събитието са добре дошли! ОП „Младежки център Пловдив“ покрива разходите за настаняване, изхранване и транспорт.
За повече информация може да се свържете с екипа на центъра: youth.centre.plovdiv@gmail.com
Регистрация за участие: https://forms.gle/L7pYzETnAtMVj1T7A
 
Дейността се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.