Проучване потребностите на организациите работещи с уязвими групи

През месец април 2022 година в ОП „Младежки център Пловдив“  ще се проведе обучителен семинар за представители на организации и институции,  работещи с уязвими групи.


Обучението ще се води от екипа на центъра и експерт от Съвета на Европа. Семинарът ще се проведе в рамките на два дни, като настаняването и храната
ще бъдат осигурени от центъра. Поради спецификата на работата обучението ще се проведе отделно за НПО организациите и за здравните медиатори в България.


За да проучим актуалните теми за обучение, от които имате нужда сме изготвили кратка анкетна  карта.
Анкетата може да попълните онлайн, тук: https://forms.gle/ccNuaDdJLk2s4QoU9

 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.