Стажантска програма за обучители в лятна спортна академия

❓ Чудиш се какво да правиш това лято?
❓ Искаш да се забавляваш, но да не си губиш времето?
❓ Искаш да натрупаш опит, но и да получиш възнаграждение?
💡 То тогава ние имаме точното предложение за теб!
📢 През месец юни Спортна академия „Мейз“ стартира летни спортни занимания за деца с домакин Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“, в които ти можеш да се включиш! 👈🏻
🔎 Но първо прочети малко повече за Спортната академия…
Спортна академия „Мейз“ е насочена към децата и към тяхното физическо развитие. Според тях лятната ваканция е време за движение, игри и радост. Екипът им от доказани професионалисти-треньори се концентрира върху развитието на спорта и изграждането на ключови компетентности, които е необходимо да се развиват още от ранния етап от живота на човек.
📍 А сега за твоето участие…
В дейностите и обученията на участниците към екипа на „Мейз“ под формата на стаж ще се присъединят 7 младежи (тоест ти и други като теб). Те ще преминат през специално обучение в края на месец май, водено от екипа на Младежкия център. В няколко обучителни модула стажантите (вие) ще се запознаят с методите на неформалното образование и ще преминат през три от програмите на центъра: „Младите (въз)действат“, „Приятели с природата“ и програма с неформални дейности за отбелязване на международни дни, свързани с човешките права. Чрез тях участниците (вие) ще развият своята работа в екип, креативност, критично мислене, вземане на решения, аргументирано изразяване на мнение, организационни умения, както и ще изградят навици за активен и здравословен начин на живот.
👀 И какво ще ти донесе това?
След завършване на обучителния курс младежите (вие) ще станат ментори на децата, които участват в заниманията на Спортната академия. Тяхната заетост ще бъде 5 часа на ден от понеделник до петък с възможност за 2 смени (сутрешна и следобедна), в периода от 1-ви юни до 30-ти август 2022 г. За стажа ще бъдат осигурени възнаграждение, изхранване, брандирани облекла и материали. С всеки от одобрените кандидати ще бъде сключен граждански договор за периода 01.06.2022 - 31.08.2022 г.
🤝🏻 След разглеждане на подадените заявления за участие ще се свържем с кандидатите за събеседване.
👥 За кого е предназначен стажът?
Стажът е подходящ за младежи на възраст 21-29 години, които са студенти или завършили специалност с насоченост в сферата на спорта, образованието и социалните дейности.
📝 Как може да се включиш в събитието?
Необходима е регистрация тук: https://forms.gle/F45oByFXrRKDS7fc7
✨ Очакваме те!
🚩 Обученията на стажантите ще бъдат реализирани по проект „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.