logo

On 14th December /Monday/ at 10:30 a meeting between the team of Youth Centre Plovdiv, the Youth Forum for Partnership with the Local Authorities and Municipality of Plovdiv department “Sport and youth activities”

На 14.12.2015 г. / понеделник/ от 10:30 часа в Младежки център Пловдив  ще се проведе среща между екипа на Младежкия център, Младежкия форум за партньорство с местна власт, Дирекция "Спорт и младежки дейности", представители на младежки организации, както и ученици и студенти от местните учебни заведения. Целта на тази среща е обмяна на опит и добри практики, партньорство и дискусия относно развитието  на младежката политика в гр. Пловдив.

Back

Project "Establishing Youth Centre in the city of Plovdiv", with the financial support of Iceland, Liechtenstein and Norway through the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014 ДО3-9/28.01.2014

Youth Centre Plovdiv - a powerful factor for local development" under the „Local Development, Poverty Reduction and Enhanced Inclusion of Vulnerable Groups” programme with the financial support of Iceland, Liechtenstein and Norway through the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 № BGLD-1.003-0002