ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Международен младежки фестивал 2

02-06-2023

Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ организира второ и...

Прочети повече»

Международен младежки обмен в Люксембург

24-04-2023

Общинско предприятие „Младежки център Пловдив “ стартира набиране...

Прочети повече»

Обучителен семинар за организации, работещи с уязвими групи 2

10-04-2023

На база резултатите от проведен семинар за представители на организации и инс...

Прочети повече»

Срещи с бизнеса - април 2023

08-04-2023

Искате да се срещнете с опитни професионалисти от бизнеса?Чудите се в какво с...

Прочети повече»

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.