Контакти

Адрес: град Пловдив, Гребна база, ул. „Ясна поляна“ №18

 

Димитрия Тодорова - Директор

e-mail: manager.youthcentre.plovdiv@gmail.com

 

Младежки работници и ромски медиатори:

e-mail: youth.centre.plovdiv@gmail.com

 

Рецепция

Тел. за резервация на зали и леглова база: +359 888 900 676

e-mail: ycp.reserve@gmail.com

Тел. за резервация спортна база: +359 884 544 308

e-mail: yc.sport.plovdiv@gmail.com

 

www.facebook.com/YouthCentrePlovdiv

 

* Всички полета са задължителни

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.