Алея на олимпийската слава

На 13 септември 2019 г. се реализира един от най-значимите проекти на ОП „Младежки център Пловдив“ – Откриване на „Алея на олимпийската слава“. Тя е първата и единствена по рода си в България, която събира на едно място историите на пловдивските спортни величия. Алеята се намира на Гребна база Пловдив и на нея са поставени визитките на 46 олимпийски медалисти, извоювали 52 медала за периода 1956 г. - 2004 г. За целта бяха сканирани и съхранени над 30 000 снимки от спортния архив на града.

Проведоха се мотивационни срещи с медалистите и младежите, чиято цел бе да се изгради приемственост между поколенията, да се окаже подкрепа на младите хора и да се мотивират за активно участие в развитието на града или страната. Именно спортът обединява хората и на събитието участваха над 450 човека. Създаденият клуб на „Олимпийския медалист“ към „Младежки център Пловдив“ през 2017 г., си е поставил високи цели за намиране на инструменти за мотивация към спорт, здравословен начин на живот и включване на уязвими групи.

През следващите години се планират осъществяване на съвместни инициативи на клуба и центъра за активното включване на деца, младежи и родители към социално значими каузи, в подкрепа на младите хора и разработването на дългосрочна стратегия за образование чрез спорт.

 

 

Галерия

Видео галерия

Алея на олимпийската слава - Пловдив

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.