Обучение на Съвета на Европа в Берлин

Екипът на Младежки център Пловдив премина обучителен курс към Съвета на Европа в периода от 09 до 13 март 2020 година. Той се проведе в wannseeFORUM, Берлин, Германия и в него взеха участие младежките работници от центровете отличени със „Знак за качество“. От тази година започва дългосрочна стратегия за работа, която има за цел да подпомага дейностите на центровете и техните образователни екипи.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.