Седмо заседание на Консултативния съвет

На 03.09.2020г. се състоя среща на Консултативния съвет към ОП“Младежки център Пловдив“. След като съставиха пакета от документи към конкурса за младежките инициативи, членовете на съвета заседаваха за вземането на нови решения. По време на срещата бе обсъдена методологията с критерии за оценяване на кандидатите. Също така бе съгласуван начинът, по който ще гласуват младежите от съвета и останалите от комисията за оценяване. По даден критерии всеки член на журито ще може да даде от 1 до 10 броя точки и одобрените кандидати ще бъдат тези, които са получили най-голям сбор от точки за всеки компонент на методологията за гласуване.

  Събитието е част от проекта "Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие" по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.  

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.