Онлайн среща по разработване на програма за дигитално-медийна грамотност

На 02.09.2020 г. се проведе онлайн среща на представители на мрежата на младежките центрове и представители на Фондация „Приложни изследвания и комуникации за разработване на програма за дигитално -медийна грамотност.

Участниците направиха обобщение и ретроспекция на изминалата среща, споделиха техните притеснения, идеи и предприеха план за действие за разработването на наръчник с теми по програмата. Бяха разпределени ролите и задачите, в които всеки ще вземе участие.

Обсъдиха се темите, които ще се разработват. Създаде се таблица, в която всеки център може да се включи, като предложи тема и отговорник за разработването на темата.

Дистанционният работен процес, продължава до следващата работна среща.

Срещата е част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.