1 година Клуб на икономиста

Честит рожден ден на Клуб на икономиста!
 
Преди 365 дни участниците в младежката инициатива „Клуб на икономиста“ се срещнаха за първи път в конферентната зала на Младежкия център. Всичко започна след успешното завършване на три последователни групи младежи от обучителната програма „Млад икономист“. Няколко ентусиасти от тях създадоха това пространство за надграждане на финансовата грамотност на младите и грижата за постигането на „малки“ и „големи“ цели.
 
Клубът дискутира теми от действителността с насоченост икономика и финанси. Заедно достига до решения на актуални проблеми, засягащи младежите като отделни потребители и икономиката като цяло.
Във всяка среща младежите представят един на друг разноообразна икономическа информация по лесен, интересен и достъпен за всеки начин чрез използване на интерактивни неформални образователни методи, дебати, игри, ролеви ситуации, казуси, филмови тематични вечери и др.
 
А освен това от скоро Клубът има свой собствен сайт, който младежите сами разработиха и в който може да прочетете за предстоящите им срещи. Ето го и него: https://rb.gy/dgzgmp
 
Ако четейки това, ви хрумва идея за младежка инициатива, в която и вие да включите свои връстници и заедно да направите нещо забавно и полезно, то прочетете и кандидатствайте тук
 
Младежките инициативи се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.