Първо семинарно занятие на „Млад икономист“

Икономическата култура и финансовата грамотност се явяват предпоставка за изграждането на всеки един млад човек и допринасят за ефективното му участие в гражданския процес.

В тази връзка на 7.11.2020 г. ОП „Младежки център Пловдив“ стартира обучителната програма „Млад икономист“. В рамките на плануваните за една учебна година семинарни занятия ще бъдат обхванати 3 групи от 15 младежи на възраст 15-20 години от Пловдив и региона, всяка от които ще се обучава в рамките на 3 месеца. Чрез участието си в програмата младежите придобиват безценни умения и то по изключително интересен и иновативен начин, учат се да правят оптимален и информиран избор, да контролират по възможно най-ефективния начин своите доходи и да разпределят рационално спестяванията си. Решаването на практически казуси и провеждането на ролеви игри допринася за по-лесното и пълноценно възприемане на предоставената информация.

По време на първото занятие за месец ноември бяха въведени основните понятия и принципи на икономическата и финансовата теория. Разграничиха се отделните икономически субекти, които обуславят съществуването на икономическата система – пазар, потребители, производители и държава. Младежите навлязоха със смели крачки в същността на пазарния модел, в който всеки един от нас участва ежедневно. Те изразяваха своето мнение и отговаряха на всяко едно предизвикателство. Игрите и ролевите ситуации, в които участваха, съчетаваха полезното с приятното и забавното. Участниците споделиха, че с нетърпение очакват следващото занятие, което ще се проведе в края на месец ноември.

Обучителната програма „Млад икономист“ се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.