Информационна среща в Община Стамболийски

На 07 октомври 2020 година се проведе среща с представители, работещи с деца и младежи в образователната и културна сфера от Община Стамболийски. Екипът на центъра представи дейностите по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“.  Участниците се включиха в практическа дейност по метода „Световно кафене“. Обсъдиха се нуждите и потребностите на младите хора, както и възможностите за съвместна работа с населените места в общината.

Дейността е част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.