Образователният ни екип и представители от ученическите съвети на Пловдив проведоха събитие по случай Международния ден на доброволчеството

На 5-ти декември – Международния ден на доброволчеството – бе проведено онлайн събитието „Младежкото (добро)творчество“. Образователният екип на ОП „Младежки център Пловдив“ въведе участниците в темата и им разказа историята за честването на този празник. След това всеки от младежите имаше възможността да сподели какво според него е да бъдеш доброволец.  

Втората част от събитието бе под знака на темата за ученическото самоуправление като пример на добро(творчество). Представители на ученически съвети в Пловдив представиха няколко инициативи на тези организации, чрез които се утвърждава не само благотворителността като добро и полезно за обществото дело, но и младежкото гражданско участие като предпоставка за изграждането на личността.

Събитието се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.