Неформална дейност с ученици и проучване на потребностите сред преподавателите в ОУ „Васил Левски“ в град Хисаря

На 19 октомври 2020 година образователният екип на ОП „Младежки център Пловдив“ проведе неформална дейност на тема „Емоции и невербално общуване“ с ученици от ОУ „Васил Левски“ в град Хисаря. Паралелно се направи допитване относно потребността от разнообразни дейности, обучения и инициативи на педагогическия състав на училището.

Центърът планира дългосрочна работа с деца, младежи, родители и преподаватели в региона.

Проведените две дейности в ОУ „Васил Левски“ са част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

 

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.