Онлайн репетиция за Форум театър – мисия възможна

През последните седмици групата по Форум театър продължи активно своята работа с изготвянето на театрално представление. Неговата цел е да засегне актуален обществен проблем и да бъде представено пред широка аудитория. Въпреки невъзможността за провеждане на присъствени занятия, групата по Форум театър, продължи своята подготовка, преминавайки към онлайн срещи. Участниците изготвиха сценарий за планираното представление и направиха първата си репетиция онлайн. Интерактивните обучения и театралните методи, през които премина групата в рамките на 3 месеца, спомогнаха на артистите да усвоят уменията да  влизат в роля и да изграждат цялостен образ. 

Срещите по Форум театър са част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.


Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.