Нашите стажанти участват в подготовката на Младежки форум „Истина или предизвикателство"

Тази година четвъртото издание на Младежки форум „Истина или предизвикателство“ ще бъде специално – младите хора ще бъдат включени не само като участници, но и като преки организатори на събитието. Образователният екип на центъра, съвместно със стажантите, работят усилено за подготовката на дългоочакваното събитие, което ще се състои този октомври.

По време на срещата се направи разпределяне на участниците по конкретните теми, избор на заглавие, визията на рекламните материали (брошури и събитие във Фейсбук) и изготвяне на програма за събитието.

  Дейностите се реализират по проект "Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие" по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.  

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.