Шесто заседание на Консултативния съвет

На 20.08.2020 г. отново заседава Консултативният съвет при ОП“Младежки център Пловдив“. След стартирането на конкурса за младежки инициативи, по която до този момент членовете на съвета работиха усилено, на дневен ред бе обсъдена една от следващите дейности по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“. Младежите дискутираха какви са актуалните теми в сферата на бизнеса, които вълнуват техните връстници. В следващите месеци ще бъде дадено началото на обучение за млади хора, които искат да направят първата крачка към осъществяването на своя предприемаческа идея.

Инициативата е част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.