Състоя се четвъртото издание от обучителната програма "Млад икономист"

Участниците в първия поток на обучителната програма „Млад икономист“ за пореден път се докоснаха до необятните ширини на икономиката и финансите. На 16-ти януари се проведе четвъртото семинарно занятие от програмата, което продължи темата за потребителя като основен икономически субект. Срещата започна с решаването на казус, свързан със здравното осигуряване през летните месеци, когато младежите са завършили средното си образование и стартират обучението си в университет. Бяха предложени практични начини за плащане на вноските. Отново се представиха разнообразни шаблони под формата на таблици в Excel, които позволяват възможно най-ефективно и рационално управление на личните средства и спестявания. Споделиха се методи за анализ на получените резултати и насоки към евентуални промени в потребителското поведение, които да бъдат направени. Занятието завърши с изясняване същността на трудовото правоотношение и преглед на документите, необходими при започване на работа. Всичко това беше съчетано с много игри, усмивки и творчески задачи.

Обучителната програма „Млад икономист“ се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

 

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.