Проведе се второто онлайн занятие от обучителна програма „Млад икономист“

На 28 ноември се проведе второто онлайн занятие от обучителната програма „Млад икономист“, чрез която младежи на възраст 15-20 години полагат основи на своята икономическа и финансова култура.

            Централна тема по време на занятието беше ролята на държавата като основен субект в икономическата система. Участниците проследиха взаимоотношенията, в които влиза всеки потребител с държавните структури. Дискусията целеше да представи какво е мястото на държавата в икономиката, какви са механизмите и методите, с които тя осъществявава своите функции и цели, кои са приходите и разходите на държавата, как се планират, формират и разпределят. Влизайки в ролеви ситуации, младежите преминаха през процедурата, по която се съставя и отчита държавният бюджет. Те споделиха ежедневни ситуации, явяващи се ярък пример за отношението „потребител-държава“ – получаване на стипендия, детски надбавки, покупка на стока от магазин и др. Игрите и практическите казуси бяха водещи по време на занятието и провокираха участниците да изразят своето мнение.

Обучителната програма „Млад икономист“ се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

 

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.