Младите икономисти навлизат все по-уверено в света на икономиката и финансите. Проведе се третото занятие от програма „Млад икономист“

На 20-ти декември се проведе третото занятие от обучителната програма "Млад икономист", което този път беше посветено на потребителя като основен икономически субект. Участниците проследиха основните парични отношения, в които навлиза всеки един от нас с предприятията и държавата и обособиха ролята на отделния потребител в икономическата система. Изясни се каква е същността на осигурителните вноски, които всеки работник дължи, как да се възползваме от осигурителните си права и защо влагането на средства в пенсионни фондове е инвестиция. Бяха представени различни интерактивни начини и съвети за най-ефективно управление на личния бюджет. Заедно с това младежите твориха и се забавляваха, докосвайки се максимално до методите на неформалното образование.

            Обучителната програма „Млад икономист“ се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.