Благотворителен коледен базар „От деца за деца“ 2021 година

На 18 и 19 декември 2021 година ОП „Младежки център Пловдив“ организира своя благотворителен коледен базар „От деца за деца“. Събитието се проведе пред търговски център „Гранд“ и бе открито с музикална програма от екипа на центъра. С усилията на всички деца и младежи бяха подкрепени 9 различни благотворителни каузи. Сумата от продажбите на красивите картички, свещници, украса и други ръчно изработени подаръци бе 8030, 94 лв.

Дейността бе реализирана като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.