Четвърто издание на програмата „Млад стажант“

На 5 и 12 февруари се проведоха първите 2 занятия от обучителната програма „Млад стажант 4: Младите (въз)действат“. В нея се включиха изключително активни младежи, готови да преминат през всички разноцветни теми на програмата.
 
Първата среща бе с цел представянето на работата на Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ и бяха акцентирани целите и възможностите на обучителната програма. Освен това участниците се опознаха помежду си и откриха много общи неща за себе си.
Важна част от това издание са младежите от „Млад стажант 3“, които ще заемат съвсем различна роля. Те ще се включат в практиката към програмата - подготовка и представяне на части от темите от наръчника по дигитално-медийна грамотност. В първата среща те изразиха своето впечатление от изминалите срещи и представиха своята мотивация за практиката, която ги очаква.
 
А темите за идентифицирането на общностни проблеми и превенция и реакция при онлайн проблеми провокираха много дискусии и размишления, които със сигурност ще продължат и в следващите занятия от обучителната програма.
 
Програмата се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.