Да задвижим водата - младежка инициатива

Проведохме още една младежка инициатива, свързана със спорта и здравословния начин на живот - „Да задвижим водата“.
 
Тя бе организирана от нашият активен доброволец Росица Кринкова, която плува откакто се помни. Инициативата ѝ включваше 3 обучителни срещи. В първата младежите, решили да се научат да плуват, се опознаха помежду си и изказаха своята мотивация да бъдат част от събитието. Освен това Роси бе подготвила интересни дейности, чрез които групата научи повече за историята на плуването и изявените личности в този спорт. Втората среща „потопи“ младежите в теоретичната част на различните стилове плуване и спецификите им. Бе обозначена зона за суха практика, на която Роси показа как се изпълнява всяко едно движение, допълнено с видео за всеки един стил. Третата среща се проведе в Общински комплекс „Младост“, където участниците имаха възможността да приложат наученото и да поплуват.
 
Младежките инициативи се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.