Ден на детето в Община Куклен

По повод 1 юни - Денят на детето част от образователния екип на ОП „Младежки център Пловдив“ взе участие в празничната програма, организирана от Община Куклен.
Образователната дейност, представена от екипа, бе по метода на неформалното образование. Чрез него всички деца и младежи на град Куклен бяха активни участници в преживелищния процес. Специалните трасета с предизвикателства включваха елементи на лидерство и доверие, както и щипка креативност. Проведоха се много интересни дискусии, изпълнени с любопитство, споделеност и детски смях.
За пореден път споделяме удоволствието да работим с нашите приятели от Община Куклен и заедно да сме причина за усмивките и провокираните емоции у толкова много деца и младежи. Благодарности за поканата и възможността за участието!

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.