Проведе се среща във връзка с разработването на програма за Дигитално-медийна грамотност

На 2-ри и 3-ти декември се състоя онлайн среща във връзка с разработването на програма за Дигитално-медийна грамотност. В нея взеха участие представители от Националната мрежа на младежките центрове, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и от „Норсенсус Медиа Форум“. По време на двудневното събитие се обсъдиха постигнатите до момента резултати във връзка със създаването на наръчник по Дигитално медийна грамотност и бъдещите стъпки на работния екип.


Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.