Дипломиране на втората група участници в обучителната програма „Млад икономист“

И втората група участници в обучителната програма „Млад икономист“ постави финалната точка на едно незабравимо приключение!
В рамките на  месеца младежи от град Пловдив и региона (гр. Стамболийски, гр. Хисаря, с. Скутаре) преминаха през поредица от интерактивни обучения за значението и ролята на финансовата грамотност и парите в живота на всеки гражданин. Те придобиха умения за управление на личния си бюджет, за това как и колко да спестяват, в какво да инвестират наличните си средства, как да контролират по възможно най-ефективния начин своите разходи за месеца.
 
Заедно с това участниците достигнаха до „златните правила“ при тегленето на кредит и се докоснаха до същността и ролята на пенсионната система и застраховането.
 
Дискусиите по практически казуси изградиха стабилни основи на тяхната финансова култура и ги подготвиха за реални ситуации, пред които ще бъдат изправени в ежедневието си.
 
Финансовата грамотност, като едно от водещите умения на новото време, се явява предпоставка за изграждането на отговорни и активни граждани, готови успешно да се реализират в личен и професионален план.
 
Обучителната програма се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.