Екипът на центъра организира онлайн срещи във връзка с разработването на програма за Дигитално-медийна грамотност

На 04-ти и 10-и февруари 2021 г. се проведоха две онлайн срещи с представители на Националната мрежа на младежките центрове във връзка с разработването на програма за Дигитално-медийна грамотност. По темата бе изготвен наръчник, състоящ се от 13 неформални дейности, включващи в себе си компетентностите на XXI век. Екипите от Пловдив, Враца, Добрич и Стара Загора обсъдиха разработените теми и дадоха своите предложения за допълнения в програмата.

 Програмата се разработва съвместно с Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и норвежката организация Norsensus MediaForum. В началото на месец март предстои обучение за екипите на четирите центъра, които ще се запознаят с наръчника и с включените в него дейности.

Изпълнението на програмата за Дигитално-медийна грамотност е част от заложените дейности по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.