Феминизмът е за всички - младежка инициатива

♀️ ✊ Ако искаш да научиш повече за феминистките борби и за социалния активизъм, да се запознаеш със съмишленици/чки и да обмениш с тях ценен опит и познания, заповядай на 26 август от 11:00 ч. в Младежки център Пловдив на среща-дискусия и арт работилница „Феминизмът е за всички“.
 
💬 По време на събитието ще говорим за женски права, равнопоставеност и социална справедливост. Ще споделим едни с други примерите, които ни вдъхновяват, и ще научим повече за силата на общността и за това как да мобилизираме хора около важните за нас каузи и идеи.
🎨 Във втората част на събитието заедно ще създадем колаж на тема „Градът, за който мечтая“. Работилницата ще бъде съпроводена от дискусия, в която ще изследваме проблемите и пречките, с които се сблъскват младежите в Пловдив и региона, и ще генерираме идеи за справяне с тях, разглеждайки ги през призмата на феминизма и социалния активизъм.
 
📢 „Феминизмът е за всички“ се организира от Феминистки мобилизации - неформален феминистки колектив, който се бори за социалното, икономическото и политическото равенство на половете посредством организирането на протестни акции и информационни кампании, свързани с правата на жените и полово базираното насилие. Колективът се състои изцяло от доброволци с различен или никакъв опит в активизма, на различни възрасти, с различни професии и интереси.
 
 
📝 Регистрирай се тук: https://forms.gle/7KWxpALVKZUYpm2UA
 
🎯 Събитието се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.